Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Janów Lubelski 08.01.2020 W dniu 08.01.2020 w Gminie...

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

  • Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Zespoły problemowe Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w Aktu

ZESPOŁY ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY

INFORMACJE PODSTAWOWE
Jednym z głównych celów funkcjonowania organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, do których należy Związek Gmin Lubelszczyzny jest integracja członków. Najlepszą formą integracji jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń, rozwiązywania bieżących problemów i wyjaśniania wątpliwości. Dzięki aktywności i zaangażowaniu przedstawicieli gmin, stowarzyszenia takie jak nasze, mają szansę na rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie samorządów w Polsce.
Jednym z głównych zadań Związku jest opracowywanie stanowisk i opinii w zakresie przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie samorządów. Postulaty zawarte w naszym ostatnim stanowisku (podjętym w dniu 24 kwietnia br. przez Zgromadzenie Regionalne Związku), w sprawie systemu gospodarki odpadami, przekazanym m.in. do Ministra Środowiska, w części dotyczącej odpowiedzialności producenta za wytwarzane odpady opakowaniowe są już realizowane w najnowszych zapowiedziach Ministerstwa, dotyczących planowanych zmian przepisów regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w zakresie podejmowanych stanowisk, Związek w 2013 roku przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, skupiającego 9 organizacji regionalnych zrzeszających jst., poza ZGL: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Pomorski Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszeni Gmin Płd-Zach, Mazowsza. Przedstawiciele OPOS, na zaproszenie Ministra Administracji i Cyfryzacji od 2015 roku uczestniczą w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) i jej Zespołach, mając status obserwatora (głos doradczy). Dzięki naszej obecności na forum KWRiST, na bieżąco za pośrednictwem Sekretariatu Komisji otrzymujemy pełną informację o bieżących pracach legislacyjnych dotyczących funkcjonowania samorządów. Opracowywane przez Sygnatariuszy OPOS wszelkie opinie, analizy i stanowiska przedstawiane są na forum KWRiST za pośrednictwem Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich oraz przez naszych przedstawicieli w Zespołach problemowych Komisji, podczas ich obrad i pomimo braku statusu członka – dzięki wysokiej wartości merytorycznej - są one uwzględniane.
Z wszystkich powyżej przedstawionych przesłanek wynika potrzeba powołania Zespołów problemowych Związku. Głównym celem ich funkcjonowania jest umożliwienie Członkom Związku Gmin Lubelszczyzny pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji, zwiększenia skuteczności podejmowanych stanowisk, oraz jak najszerszego zaangażowania Gmin w bieżącą działalność Związku Gmin Lubelszczyzny a także wsparcia aktywności Związku na forum Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
Pragniemy wzmocnić działania Związku Gmin Lubelszczyzny na rzecz poprawy funkcjonowania samorządów. Jest to możliwe dzięki Państwa pracy na forum Zespołów eksperckich, które z jednej strony umożliwią bieżące monitorowanie prac Parlamentu i Rządu RP warunkujące funkcjonowanie samorządów, bazując na informacjach pozyskiwanych z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z drugiej zaś strony pozwolą na szybką reakcję na powstające przepisy prawne dzięki opracowywanym analizom i opiniom, przedstawianym na forum KWRiST i przekazywanym dalej w formie stanowisk do Prezydenta, Parlamentu i Rządu RP.

ZASADY UCZESTNICTWA
Do udziału w pracach Zespołów prawo zgłoszenia przysługuje każdej Gminie Członkowskiej, która może zgłosić więcej niż jednego przedstawiciela. Mogą to być: wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast, radni, pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, itp., a także: eksperci zewnętrzni (przedstawiciele szkół wyższych, instytucji rządowych i samorządowych, eksperci – osoby fizyczne, itp.)
Praca w Zespołach z zasady jest społeczna. Realizowana jest w imieniu Gminy Członkowskiej ZGL, na podstawie delegowania przez pracodawcę. Efekty prac są własnością Związku i to on ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującym prawem.
Spotkania Zespołów będą się odbywały albo w Biurze Związku w Lublinie, albo w terenie: w gminach z których będą się wywodzili członkowie poszczególnych Zespołów. Za działania każdego Zespołu będzie odpowiedzialny Przewodniczący wywodzący się spośród członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ZGL. Każdy z Zespołów opracuje swój harmonogram działania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Biura ZGL, do dnia 31 maja 2019 r.,
faxem: 81 444 07 29 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z wykorzystaniem załączonego formularza.

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ZESPOLY_ankieta.doc)Formularz zgłoszeniowy do Zespołów eksperckich 49 kB2019-05-27 08:37

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr