Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Delegaci podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Władze ZGL w kadencji 2019-2024

  • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

ZGL1. Opublikowano w Slajder

baner1109Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w Firlejowym Siole) odbyło się Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciele gmin z powiatów: lubartowskiego (obecni byli przedstawiciele z Gmin: Abramów, Firlej, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów), łukowskiego (z Gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Trzebieszów), radzyńskiego (z Gminy Borki), ryckiego (z Gminy Ułęż).
Gospodarzami spotkania byli P. Krzysztof Paśnik – Burmistrz Lubartowa (który jako Członek Zarządu Związku zabezpieczył spotkanie od strony logistycznej) oraz P. Dawid Tarnowski – Wójt Gminy Firlej (ze względu na miejsce organizacji). Obaj Panowie przedstawili swoje Gminy.
W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – P. Ewa Olejniczek – Wójcik, która przedstawiła m.in. zagadnienia związane z dostępnymi funduszami dla samorządów gminnych w ramach bieżącej alokacji środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego oraz założenia kolejnej perspektywy finansowej UE. Rozmawialiśmy również o możliwościach bieżącej współpracy Departamentu ze Związkiem. Jednym z wymiernych efektów spotkania jest przekazane przez Panią Dyrektor zaproszenie do udziału przedstawicieli jst. w wizycie studyjnej w ramach projektu "Rozwój PPP w Polsce", która odbędzie się 19 września 2019 r. w Konstancinie-Jeziorna. W ramach tej wizyty zaprezentowany zostanie projekt pn. "Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna" w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Informacja o tym spotkaniu została Państwu przesłana następnego dnia po Posiedzeniu. W przyszłości realizowane będą kolejne wizyty studyjne, o których dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, będziemy Państwa informowali.
Przewodniczący Zarządu Związku P. Krzysztof Kołtyś przedstawił program najbliższego Konwentu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, propozycje działań Związku na rzecz Członków oraz zaprosił zebranych przedstawicieli niezrzeszonych gmin do przystępowania do Związku. W następnej kolejności odbyła się dyskusja w zakresie problemów lokalnych samorządów oraz identyfikacji możliwości wsparcia Związku w zakresie ich rozwiązania. Zasygnalizowana została również problematyka związana z przewidywanymi skutkami dla budżetów jst. wdrożonych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i zmian w systemie podatkowym. Przewodniczący Zarządu zapowiedział, że w najbliższych tygodniach odbędą się pierwsze spotkania Zespołów problemowych Związku, które w swoim zakresie mają tematykę związaną z oświatą, gospodarką odpadami komunalnymi i finansami publicznymi. Członkowie w/w Zespołów podejmą działania w zakresie zebrania niezbędnych danych oraz informacji w celu umożliwienia opracowania stanowisk Związku w powyższej tematyce.


Lublin, 18.09.2019 Biuro Związku Gmin Lubelszczyzny

Władze ZGL w kadencji 2019-2024

ZGL1. Opublikowano w Slajder

Delegaci podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w Wólce (24.04.2019), wybrali Władze Stowarzyszenia na nową kadencję (2019-2024).

Przewodniczący: Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
ZARZĄD:
Wiceprzewodniczący: Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Wiceprzewodniczący: Andrzej Wojewódzki, Sekretarz, Miasto Lublin
Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą
Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Biłgoraj
Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Mełgiew
Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola
Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów
Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw

KOMISJA REWIZYJNA
Karol Grzęda, Wójt Gminy Łaziska
Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Dorota Szczęsna, Wójt Gminy Spiczyn
Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska

Nowe gminy w szeregach Związku

ZGL1. Opublikowano w Slajder

nowe jst

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły następujące gminy:

  • Gmina Jastków (uchwała nr X/53/2015, z dnia 29.06.2015),
  • Gmina Cyców  (uchwała nr VI/54/15),
  • Gmina Grabowiec.

Serdecznie witamy nowe Gminy Członkowskie i liczymy na owocną współpracę na rzecz samorządów, na forum naszego stowarzyszenia.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr