Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Delegaci podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

 • Nowe gminy w szeregach Związku

 • Władze ZGL w kadencji 2019-2024

 • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Program Jubileuszu XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

ZGL1. Opublikowano w xxv

JUBILEUSZ XXV-lecia ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 czerwca 2015 r., Lublin

Godz. 900 – Msza Święta Dziękczynna w Archikatedrze Lubelskiej pod Przewodnictwem Metropolity Lubelskiego - Arcybiskupa Stanisława Budzika
Godz. 1100 – Uroczysta Konferencja na Zamku Lubelskim, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w.

 • Otwarcie i powitanie Gości: Jan Mołodecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
 • Wręczenie Odznaczeń Państwowych i Dyplomów Uznania Wojewody Lubelskiego, Medali Okolicznościowych Marszałka Województwa Lubelskiego oraz okolicznościowych statuetek Związku Gmin Lubelszczyzny - dla samorządowców z Województwa Lubelskiego.
 • Wystąpienia zaproszonych Gości: Sławomir Sosnowski, Marszalek Województwa Lubelskiego, Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski, Parlamentarzyści: Mariusz Grad, Elżbieta Kruk, Jan Łopata, Zofia Popiołek, Genowefa Tokarska, Sławomir Zawiślak, Stanisław Żmijan
 • „Wczoraj, Dziś, Jutro Samorządu Terytorialnego w Polsce” (samorząd terytorialny w latach 1918 – 1939; 1990 – 2015) Maciej Kiełbus, Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu
 • przerwa na kawę
 • PANEL DYSKUSYJNY: „Co osiągnęliśmy przez 25 lat?” (Artur Becher, Kazimiera Goławska, Jan Mołodecki, Przemysław Zaleski)
 • „Blaski i cienie rozwoju samorządu terytorialnego” Jan Mołodecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
 • PANEL DYSKUSYJNY: Przyszłość samorządu terytorialnego – szanse i zagrożenia, główne bariery rozwoju, innowacyjność, lobbing (Piotr Dragan, Bogdan Kawałko, Maciej Kiełbus, Tomasz Małecki)
 • Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników obchodów
 • Złożenie podpisów na okolicznościowej tablicy upamiętniającej Jubileusz
 • Zakończenie konferencji – poczęstunek dla uczestników

XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego - plan uroczystości

ZGL1. Opublikowano w xxv

W 2015 roku przypada niezwykle ważna rocznica w historii naszego kraju: XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Samorząd lokalny to największe dobro okresu przemian po 1989 roku. Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jego zaangażowanie w sprawy „małych ojczyzn" okazały się niezwykle efektywne. Widać to dookoła nas, wystarczy tylko spojrzeć obiektywnie i z refleksją. Dlatego obchody XXV rocznicy Odrodzonego Samorządu Terytorialnego godne są ze wszech miar właściwej rangi i odpowiedniej oprawy.

Wzorem uroczystości sprzed 5 lat, Związek Gmin Lubelszczyzny podjął się organizacji obchodów rocznicy XXV-lecia odrodzenia samorządności, których kulminacja została zaplanowana na miesiąc czerwiec bieżącego roku. W ramach obchodów Jubileuszu planowane są m.in.: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, wydanie okolicznościowej publikacji oraz organizacja uroczystej konferencji. Jedną z form uhonorowania dorobku samorządów Lubelszczyzny będzie odznaczenie najbardziej zasłużonych samorządowców z Gmin Członkowskich Związku: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Rad, wszystkich, których wieloletnia praca zasługuje na wyróżnienie i docenienie.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr