Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

PROJEKTY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

Opublikowano w Aktu

Na wniosek Lublina, Miasta Lubartów, Bełżca (Gmin Członkowskich ZGL) oraz Opola Lubelskiego przystąpiliśmy do konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa lubelskiego w roku 2014.
Dotacje na realizację tych działań wyjątkowo w tym roku mogły pozyskiwać jedynie organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a nie jak dotychczas same gminy. Stąd pośrednictwo Związku było nieodzowne dla pozyskania tych środków.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr