Śp. Janusz Korczyński

ZGL1. Opublikowano w Aktu

rip

ODSZEDŁ NASZ SAMORZĄDOWY PRZYJACIEL
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego zmarł Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński.
Nasz Samorządowy Przyjaciel, Członek Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji: 2003-2007 i 2007-2011.

POŻEGNANIE
Dlaczego na świecie tak bywa, że ciągle kogoś ubywa?
Ktoś gdzieś idzie, gdzieś odchodzi i tylko żal, i smutek rodzi.
Lecz czemu serce płacze, czemu dusza boleje?
Widocznie tak być musiało, bo tak było zapisane w Niebie.


Dziś, gdy się wypełniło to, co było zapisane w Niebie dla śp. Janusza, my: Koleżanki i Koledzy ze Związku Gmin Lubelszczyzny, wraz z Rodziną Zmarłego, dzielimy ból i smutek po stracie bliskiej nam osoby.
Lecz pomni na słowa św. Ambrożego, że „śmierć jest tragedią tylko dla złych ludzi, a dla dobrych jest krótkim odpoczynkiem przed dalszą piękną i niekończącą się drogą” wiemy, że Ty Januszu korzystasz w tej chwili z tego odpoczynku – Ty byłeś przecież dobrym człowiekiem, byłeś i będziesz dla nas wzorem samorządowca, który nad osobiste dobro zawsze przedkładał dobro ogółu. Swoim ogromnym doświadczeniem dzieliłeś się z kolejnymi pokoleniami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i wszystkimi działającymi na rzecz samorządu terytorialnego.
Dziękujemy Ci za wspólną 20-letnią pracę na forum Związku, jako przedstawiciela Gminy Członkowskiej, Członka Zarządu przez dwie kadencje i Kolegi, który nigdy nie odmawiał rady i pomocy.
Zapamiętamy Cię jako tytana pracy, człowieka oddanego mieszkańcom, z krwi i kości samorządowca. Silnego duchem, którym zwyciężałeś słabość ciała. Trwającego na posterunku do końca.
Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.
Przewodniczący, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro oraz Członkowie Związku Gmin Lubelszczyzny

Msza Święta z intencji Związku Gmin Lubelszczyzny będzie sprawowana w sobotę, 26 maja 2018 roku o godzinie 7.00.
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie (ul. Sobieskiego 26)

 

 

Odszedł nasz Samorządowy Przyjaciel

ZGL1. Opublikowano w Slajder

baner rip

ODSZEDŁ NASZ SAMORZĄDOWY PRZYJACIEL
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego zmarł Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński.
Nasz Samorządowy Przyjaciel, Członek Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji: 2003-2007 i 2007-2011.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.
Przewodniczący, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro oraz Członkowie Związku Gmin Lubelszczyzny

 

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 24 lutego 2018 roku o godz. 12.00
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie (ul. Sobieskiego 26)

 

Życzenia Świąteczne

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Życzenia Świąteczne

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w Rodzinnym gronie, wypełnionych radością, miłością i pokojem niosącym ukojenie.

Szczęśliwego Nowego 2017 Roku, pełnego wiary, optymizmu, szczęścia i powodzenia!

W imieniu Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny życzy:
Jan Mołodecki
Przewodniczący

 

 

Boże Narodzenie, 2016

Pismo do Prezesa ARiMR

ZGL1. Opublikowano w Aktu

WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW PROW - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA!

W związku z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), w zakresie wymaganych załączników: oświadczeń właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, na których wnioskodawca zamierza zrealizować operację trwale związaną z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz w okresie związania celem oraz załączania kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, a także punktu 2 dotyczącego obowiązku załączania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, Związek Gmin Lubelszczyzny wystosował pismo do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwraca się w nim z prośbą o zmianę powyższych zapisów ze względu na trudności w uzyskaniu powyższych załączników, a także występujące niespójności w poszczególnych dokumentach w zakresie działek, przez które planowany jest przebieg inwestycji.

Z analizy konkretnych inwestycji wynika, że bardzo rzadko dla działek założone zostały elektroniczne księgi wieczyste. W wielu przypadkach stwierdzono brak ksiąg wieczystych dla działek. Zgodnie z instrukcją w takich przypadkach należy złożyć np. odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. Zauważyć jednak należy, że najprawdopodobniej właściciele działek nie zawsze będą zainteresowani dokonaniem wpisu do księgi wieczystej, co wiąże się z przecież opłatami. Nie w każdym przypadku instalacje przebiegać będą przez działki właścicieli, którzy są zainteresowani przyłączeniem do wodociągu lub kanalizacji, w związku z czym beneficjenci nie mają żadnych możliwości przekonania ich do przedłożenia dokumentów, wymaganych w instrukcji. Ponadto, należy zwrócić uwagę na brak aktualnych danych w istniejących księgach wieczystych.
Usunięcie ww. zapisów instrukcji może dotyczyć zadań, na które beneficjent posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót. Przed uzyskaniem tych dokumentów konieczne było ustalenie oraz zebranie oświadczeń wszystkich właścicieli działek, przez które projektowano sieć wodociągową lub kanalizacyjną. Brak przynajmniej jednej zgody skutkował odmową wydania decyzji pozwolenia na budowę. Dlatego konieczność ponownego uzyskiwania zgód od właścicieli wydaje się bezzasadna. W przypadku jednej inwestycji liczba właścicieli działek wynosi kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Ponowne zebranie wszystkich wymaganych zgód, w sytuacji gdy wiele osób może przebywać w innych częściach kraju lub bardzo często także poza granicami Polski, wydaje się niemożliwe w czasie przewidzianym na nabór wniosków. Dodatkowo, należy się liczyć również z sytuacjami, w których właściciele odmówią ponownego złożenia oświadczeń, w przypadku, gdy już raz wyrażali swoją zgodę przed kilkoma laty.

Zwracamy się z apelem o kierowanie podobnych pism przez wszystkie zainteresowane samorządy!

W załączeniu przykładowe pismo.

 

spotkanie informacyjne: zamówienia publiczne w projektach drogowych ze środków PROW

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym zagadnieniom związanym z zamówieniami publicznymi przy realizacji projektów w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020. Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.Spotkanie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za koordynację zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Poprowadzone zostanie przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Spotkania organizowane są w 4 miejscach województwa lubelskiego, dla uczestników z każdego z subregionów: 

 • w Siennicy Różanej (grupa chełmska): 12 września 2016 r. (poniedziałek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej (Siennica Różana 265 A),
 • w Hrubieszowie (grupa zamojska): 12 września 2016 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie (ul. Prusa 8),
 • w Lublinie (grupa lubelska): 14 września 2016 r. (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w Sali 269 na II piętrze (ul. Grottgera 4, Lublin),
 • w Wisznicach (grupa bialska): 15 września 2016 r. (czwartek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach (ul. Rynek 35), w Wisznicach (grupa bialska)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Konwent w Janowie Lubelskim

ZGL1. Opublikowano w Slajder

konwent

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Lubelskiego, 16 grudnia 2015 r. (środa), Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski
Podczas spotkania przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu: Maciej Kiełbus oraz Piotr Koźmiński omówią zagadnienia związane z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach, funkcjonowaniem Centrów Usług Wspólnych i czynnikami wpływającymi na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiciel Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – P. Grzegorz Waligóra omówi stan realizacji inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, na obszarach aglomeracji powyżej 2000 RLM na koniec 2015 roku, realizowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w kontekście spełnienia przez nie wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG i konsekwencji ich niewypełnienia na koniec 2015 roku. Zaprezentowane zostaną również oferty wsparcia samorządów w zakresie: optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej i planowania zakupów, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę – automatycznego systemu kontroli strat w dostawach, lokalizacji wystąpień awarii oraz nielegalnego poboru wody i zrzucania ścieków (CENTRUM NADZORU TECHNICZNEGO SIM Sp. z o.o.). Podczas przerw zapewniamy możliwość przeprowadzania indywidualnych konsultacji z prelegentami oraz przedstawicielami firm.

Do pobrania: program wraz z mapką dojazdu

Galeria zdjęć.

Patronat ZGL nad XVI Kongresem Montessori Europe

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Związek Gmin Lubelszczyzny objął patronat nad XVI Kongresem MONTESSORI EUROPE MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT, 16-18 października 2015, Lublin/Polska. Organizatorami Kongresu byli: Montessori Europe, Polskie Stowarzyszenie Montessori oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMS w Lublinie. Więcej informacji: http://www.montessori-centrum.pl/index.php/aktualnosci/77-wszystkie-drogi-montessorian-prowadza-do-lublina

Seminarium "Wsparcie dla Wsi" 19.10.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

prow sem

W Lubartowskim Domu Kultury (Rynek II 1), 19 października 2015,  odbyło się Seminarium "Wsparcie dla wsi".

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: P. Andrzej Kloc - Zastępca Dyrektora i P. Daniel Pyda - Starszy specjalista d/s wdrażania oraz przedstawiciele Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny. Podczas dyskusji omówione zostały m.in.: 

 • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
 • wybrane  zagadnienia z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

Podczas drugiej części semianrium wystąpili przedstawiciele VOTUM SA, którzy przedstawili ofertę wsparcia dla mieszkańców terenów wiejskich w działaniach odszkodowawczych w konsekwencji wypadków: komunikacyjnych oraz w rolnictwie, w zakresie organizacji w gminach cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez 3 podmioty: Samorząd – Votum SA – Związek Gmin Lubelszczyzny. Adresatem powyższych działań będą rolnicy. Zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej: zabezpieczenie przed skutkami wypadków w rolnictwie i komunikacji oraz przeprowadzania konsultacji w zakresie ewentualnego wsparcia rolników przez VOTUM SA w dochodzeniu odszkodowań w następstwie wypadków.

Zarząd ZGL

ZGL1. Opublikowano w Aktu

W dniu 23 lipca 2015, w Biurze Związku Gmin Lubelszczyzny odbyło się pierwsze, po wyborach nowych władz,  posiedzenie Zarządu Związku.

Podczas obrad wybrani zostali Wiceprzewodniczący Zarządu:

 • I Wiceprzewodniczącym został P. Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego,
 • II Wceprzewodniczącym został P. Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice.

W tym samym dniu swoje pierwsze posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Komisji został P. Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska.

Jest nam miło poinformować, że do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiła Gmina Jastków. Mamy nadzieję na owocną współpracę na forum naszego stowarzyszenia.

Nowe Władze Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Podczas XXVIII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny Delegaci wybrali nowe władze stowarzyszenia.

Kadencja 2015-2018

Przewodniczący Zarządu:

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów,

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Tomasz Zając, Burmistrz Hrubieszowa
Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice
Krzysztof Chilczuk, Wójt Gm. Podedwórze
Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska
Roman Radzikowski, Wójt Gminy Łaziska

 

Seminarium STATUS PRAWNY RADNEGO GMINY

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Szanowni Państwo, Radni Gmin z Województwa Lubelskiego!

Zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO, zaplanowanym na dzień 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00.

SEMINARIUM ODBĘDZIE SIE BIURZE ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY,  przy ul. I Armii Wojska POlskiego 5/3 (I piętro) - kamienica niedaleko Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem Seminarium jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wykonywaniem mandatu radnego w radzie gminy czy radzie powiatu. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z możliwą utratą mandatu radnego przed upływem kadencji.
Zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • prawa i obowiązki radnego,
 • zakazy związane z pełnieniem funkcji radnego,
 • oświadczenia majątkowe radnych,
 • relacje między organem wykonawczym a organem uchwałodawczym,
 • organizacja rady gminy / powiatu,
 • wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej,
 • wybrane propozycje zmian ustawowych dotyczących statusu prawnego rady gminy/ powiatu oraz radnych,
 • świadczenia dla radnych a podatek dochodowy (przychody radnych, zwolnienia podatkowe i ich zakres, świadczenia rzeczowe, szkolenia w kontekście przepisów o przychodach z nieodpłatnych świadczeń).

Seminarium poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu: Maciej Kiełbus (Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego) oraz Mec. Dominik Goślicki (radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego). Przedstawiciele w/w Kancelarii Prawnej służą wsparciem merytorycznym Ogólnopolskiemu Porozumieniu Organizacji Samorządowych, w którym działa również Związek Gmin Lubelszczyzny.
Udział w Seminarium Radnych z Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny jest NIEODPŁATNY. Koszt udziału w Seminarium Radnych z Gmin NIE NALEŻĄCYCH do Związku Gmin Lubelszczyzny wynosi 100 zł brutto od osoby. Z pojedynczej gminy może uczestniczyć w seminarium więcej niż jedna osoba.

Serdecznie zapraszamY do skorzystania z możliwości udziału w seminarium prowadzonym przez doświadczony zespół prawników, którzy specjalizują się w prawie samorządowym i na co dzień współpracują z gminami z całej Polski.

XX-lecie Działalności Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w Uncategorised

20lecie zgl W 2015 podsumowujemy okres 20 lat funkcjonowania Związku.

Początek lat 90-tych to kształtowanie się odrodzonej samorządności. Ponieważ wszyscy uczyliśmy się jak funkcjonować w nowej, wolnej rzeczywistości, z jednej strony nie bardzo wiedzieliśmy na ile my samorządowcy sobie możemy pozwolić, a z drugiej administracja rządowa miała silne zakusy aby wszystko co tylko możliwe regulować centralnie, na co rzecz jasna samorządowcy się nie zgadzali. Aby głos samorządu miał jakiekolwiek znaczenie należało go zwielokrotnić. Jedynym sposobem aby tego dokonać było stowarzyszenie się. Pierwszy Związek powstał na obszarze starego województwa lubelskiego, liczącego wówczas 68 gmin i założony został przez 26 gmin wiejskich, stąd też jego pierwsza nazwa: Związek Gmin Wiejskich Lubelszczyzny. Po wprowadzeniu drugiego etapu reformy samorządowej, w wyniku której powstały samorządowe powiaty i województwa, i powstało duże województwo lubelskie, Związek został przekształcony w Związek Gmin Lubelszczyzny, co zaowocowało znacznym powiększeniem liczby członków, dzięki możliwości przystępowania do Związku miast.

Związek powstał w specyficznej rzeczywistości. Aby umacniać ideę samorządności potrzebna nam była odpowiednia siła oddziaływania. Dzięki wyrażaniu wspólnych opinii w kwestiach najbardziej istotnych z punktu widzenia samorządów, chociażby w obszarze zarządzania oświatą, mieliśmy poczucie rzeczywistego wpływu na jakość powstającego prawa. W czasie kiedy rozpoczęliśmy funkcjonowanie, jakość prawa obowiązującego samorządy pozostawiała wiele do życzenia, a głos samorządów był dla administracji rządowej pożądany i wiele naszych sugestii zostało w toku prac legislacyjnych uwzględnionych.

Z okazji Jublieuszu XX-lecia Funkcjonowania Związku Gmin Lubelszczyzny zostały przyznane okolicznościowe statuetki Związku dla tych samorządowców którzy najdłuzej aktywnie działali we Władzach stowarzyszenia.

Przegląd Prawa Samorządowego

ZGL1. Opublikowano w Aktu

12.02.2015 |

W Sejmie zostały rozpoczęte prace nad powołaniem nadzwyczajnej komisji do spraw przeglądu i oceny systemu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Do zadań komisji będzie należało dokonanie przeglądu i analizy przepisów najważniejszych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Komisja ma przedstawić Sejmowi sprawozdanie zawierające wnioski systemowe oraz kierunki niezbędnych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządów, w terminie 4 miesięcy od daty pierwszego jej posiedzenia. W oparciu o dokonaną analizę komisja będzie miała za zadanie występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji wniosków dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie.
Minister Administracji i Cyfryzacji już teraz zaprosił samorządy w Polsce do zgłaszania uwag i propozycji zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Związek Gmin Lubelszczyzny wraz z pozostałymi Sygnatariuszami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) włącza się w powyższą debatę i w naszym wspólnym imieniu zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w proces niniejszych konsultacji i o zgłaszanie uwag zarówno przez Państwa: Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, jak i przekazanie niniejszej informacji Państwa pracownikom, w tym szczególnie: sekretarzom, skarbnikom i specjalistom (m.in. z zakresu prawa oświatowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, spraw obywatelskich, planowania przestrzennego, zamówień publicznych). Państwa zaangażowanie zapewni wysoki poziom merytoryczny przygotowanych opinii i uwag oraz da nam wszystkim szansę na rzeczywisty wpływ na kształt obowiązującego prawa w przyszłości.
Wszystkie Państwa uwagi i opinie przekazane do Związku i pozostałych organizacji działających w OPOS, zostaną zebrane i przekazane przez Prezydencję do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Nadzwyczajnej jako opinia naszego Porozumienia.

INFORMACJE TECHNICZNE:
1. Przygotowane uwagi i opinie prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Na wniosek Prezydencji OPOS-u termin zgłaszania uwag został wydłużony do końca lutego br.
3. Uwaga: MAiC prosi o przesyłanie propozycji za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: https://mac.gov.pl/konsultacje/przeglad-prawa-samorzadowego (tam też znajdują sie dodatkowe informacje na temat powyższej debaty).
4. Ważne: propozycje zmian dla jednej ustawy zgłaszamy na jednym formularzu (zasada jeden formularz – jedna ustawa). W przypadku propozycji do kilku ustaw, formularze wypełniamy odrębnie dla każdej z ustaw.
5. W przypadku pytań prosimy o kontakt Biurem Związku: Magdalena Komaniecka – Dyrektor Biura ZGL, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 444 02 80.

Więcej informacji: Serwis Prawo dla Samorządu

Komunikat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

ZGL1. Opublikowano w Aktu

10.02.2015 | KOMUNIKAT Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)

Kolegium na posiedzeniu w dniu 3 lutego br., po rozpatrzeniu kwestii wpływu znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obowiązywanie dotychczasowych uchwał rad gmin w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat uznało, że uchwały te nadal obowiązują i mogą być przez gminy stosowane, z wyjątkiem sytuacji gdy ustalone stawki są wyższe od stawek maksymalnych, wynikających ze znowelizowanej ustawy. Kolegium podziela w całości stanowisko w tej sprawie zaprezentowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w komunikacie z 28 stycznia br.  (http://www.bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=5405&bar_id=5227) i odsyła do treści tam zawartych. 

Źródło: http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2243 i Serwis Prawo dla Samorządu

ZB OPOS ds. Prawa Energetycznego 03.02.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Olsztyn, 03.02.2015 r., nr: 033.10.3.2014, 
Zespół Branżowy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych ds. Prawa Energetycznego
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam do wykorzystania w dalszych pracach Zespołu Branżowego Raport NIK Nr R/12001/R12002/2012 w sprawie "Planowania i Realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej".
Na stronie 12 Raportu są zawarte wnioski kontroli NIK zbieżne z propozycją zmian ustawowych przygotowanych przez Zespół. Źródło Raportu:
http://www.nik.gov.pl/szukaj/?event=1&formname=wyszukiwarka-prosta&sort=mix_date_modyfikacji&sort_order=0&fraza=R%2F12001%2FR12002%2F2012&typ%5B%5D=wszystkie
Sygnatariuszy OPOS uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do wypracowanej przez Zespół Propozycji Stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z dnia …… w sprawie zmian zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w części regulującej zasady finansowania przez gminy oświetlenia dróg publicznych, do końca lutego 2015 r.

Uchwały na podstawie art. 6k znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZGL1. Opublikowano w Aktu

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 roku pod pozycją 87 opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.
W związku z opublikowaniem w/w ustawy nowelizującej, w dniu 21 stycznia br. Ministerstwo Środowiska zamieściło na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie uchwał podejmowanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k ust. 1 pkt 1 - uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat, art. 6k ust. 1 pkt 2 - uchwał w sprawie wysokości opłat za pojemnik o określonej pojemności, art. 6k ust. 4 - uchwał w sprawie zwolnień przedmiotowych lub dopłat w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W odniesieniu do komunikatu Ministerstwa Środowiska pojawiło się szereg wątpliwości co do terminu i trybu uchwalania uchwał na podstawie art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

SEMINARIUM 16.12.2014 Hotel Focus w Lublinie

ZGL1. Opublikowano w Aktu

SEMINARIUM "NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Zapraszamy do udziału w  Seminarium: "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" zaplanowanym na dzień 16 grudnia 2014 r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Hotelu Focus Centrum Konferencyjne w Lublinie, Al. Warszawska 109 (dawniej ul. Skowronkowa 2).

Organizatorami są: Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Seminarium poprowadzi: Pan Maciej Kiełbus - Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Pan Mecenas aktywnie uczestniczył na wszystkich etapach konsultacji w zakresie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest on ekspertem i doradcą Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), w którym obok 10 innych regionalnych związków zrzeszających gminy i powiaty działa Związek Gmin Lubelszczyzny (współautor wszystkich opinii opracowywanych przez OPOS w zakresie konsultacji w/w ustawy).

Do pobrania: PROGRAM 

SEMINARIUM "NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Administrator. Opublikowano w Aktu

seminarium

Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, zorganizowały Seminarium: "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", (16 grudnia 2014 r., we wtorek, w Sali Konferencyjnej Hotelu Focus Centrum Konferencyjne w Lublinie, Al. Warszawska 109).

KONFERENCJA EDUKACYJNA W BYŁYM OBOZIE PRACY W BEŁŻCU

ZGL2. Opublikowano w Aktu

KONFERENCJA EDUKACYJNA W BYŁYM OBOZIE PRACY W BEŁŻCU

Na mapie miejsc związanych z upamiętnieniem ofiar II Wojny Światowej, poczesne miejsce zajmuje Bełżec, gdzie m.in. na terenie hitlerowskiego obozy pracy, w miejscu tzw. „cygańskiego cmentarza” został w 2012 roku odsłonięty pomnik upamiętniający zagładę Romów i Sinti – ofiar obozu pracy w Bełżcu.
W tym roku w Bełżcu, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa lubelskiego, finansowanego z dotacji budżetu Wojewody, odbędzie się konferencja edukacyjna i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży, zaplanowana na dzień 27 października 2014.

PROJEKTY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

Opublikowano w Aktu

Na wniosek Lublina, Miasta Lubartów, Bełżca (Gmin Członkowskich ZGL) oraz Opola Lubelskiego przystąpiliśmy do konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa lubelskiego w roku 2014.
Dotacje na realizację tych działań wyjątkowo w tym roku mogły pozyskiwać jedynie organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a nie jak dotychczas same gminy. Stąd pośrednictwo Związku było nieodzowne dla pozyskania tych środków.

PODSUMOWANIE KADENCJI SAMORZĄDOWEJ 2010-2014

Administrator. Opublikowano w Slajder

z1

Zwierzyniec, 24.10.2014

W ramach podsumowania działalności Związku w ostatnich 4 latach, 24 października 2014r.,  w Zwierzyńcu, odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Lubelskiego.

W Konwencie uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa lubelskiego. Gościliśmy Wicewojewodę Lubelskiego – Pana Mariana Starownika oraz Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – Pana Bogdana Kawałko. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Związku P. Jan Mołodecki przedstawił przedsięwzięcia realizowane przez Związek na rzecz samorządów, sukcesy i wyzwania na kolejne lata. Uczestnicy debatowali nad kierunkami i formami działań w najbliższej kadencji.

KONFERENCJA I WARSZTATY W BEŁŻCU

Administrator. Opublikowano w Aktu

20141027 121043

Bełżec, 27.10.2014

Na mapie miejsc związanych z upamiętnieniem ofiar II Wojny Światowej, poczesne miejsce zajmuje Bełżec, gdzie m.in. na terenie hitlerowskiego obozy pracy, w miejscu tzw. „cygańskiego cmentarza” został w 2012 roku odsłonięty pomnik upamiętniający zagładę Romów i Sinti – ofiar obozu pracy w Bełżcu.
W tym roku w Bełżcu, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa lubelskiego, finansowanego z dotacji budżetu Wojewody, odbędzie się konferencja edukacyjna i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży, zaplanowana na dzień 27 października 2014.

W ramach realziacji zadania publicznego z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa lubelskiego w 2014 roku, pn.: „KONFERENCJA EDUKACYJNA I WARSZTATY HISTORYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BEŁŻCU”, finansowanego z dotacji budżetu Wojewody, na podstawie umowy nr 746, zawartej w dniu 27.08.2014, pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Związkiem Gmin Lubelszczyzny, odbyła się Konferencja Edukacyjna i Warsztaty Historyczne.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze szkół w Lublinie, Chełmie i Bełżcu.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr