Przegląd Prawa Samorządowego

ZGL1. Opublikowano w Aktu

12.02.2015 |

W Sejmie zostały rozpoczęte prace nad powołaniem nadzwyczajnej komisji do spraw przeglądu i oceny systemu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Do zadań komisji będzie należało dokonanie przeglądu i analizy przepisów najważniejszych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Komisja ma przedstawić Sejmowi sprawozdanie zawierające wnioski systemowe oraz kierunki niezbędnych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządów, w terminie 4 miesięcy od daty pierwszego jej posiedzenia. W oparciu o dokonaną analizę komisja będzie miała za zadanie występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji wniosków dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie.
Minister Administracji i Cyfryzacji już teraz zaprosił samorządy w Polsce do zgłaszania uwag i propozycji zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Związek Gmin Lubelszczyzny wraz z pozostałymi Sygnatariuszami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) włącza się w powyższą debatę i w naszym wspólnym imieniu zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w proces niniejszych konsultacji i o zgłaszanie uwag zarówno przez Państwa: Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, jak i przekazanie niniejszej informacji Państwa pracownikom, w tym szczególnie: sekretarzom, skarbnikom i specjalistom (m.in. z zakresu prawa oświatowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, spraw obywatelskich, planowania przestrzennego, zamówień publicznych). Państwa zaangażowanie zapewni wysoki poziom merytoryczny przygotowanych opinii i uwag oraz da nam wszystkim szansę na rzeczywisty wpływ na kształt obowiązującego prawa w przyszłości.
Wszystkie Państwa uwagi i opinie przekazane do Związku i pozostałych organizacji działających w OPOS, zostaną zebrane i przekazane przez Prezydencję do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Nadzwyczajnej jako opinia naszego Porozumienia.

INFORMACJE TECHNICZNE:
1. Przygotowane uwagi i opinie prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Na wniosek Prezydencji OPOS-u termin zgłaszania uwag został wydłużony do końca lutego br.
3. Uwaga: MAiC prosi o przesyłanie propozycji za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: https://mac.gov.pl/konsultacje/przeglad-prawa-samorzadowego (tam też znajdują sie dodatkowe informacje na temat powyższej debaty).
4. Ważne: propozycje zmian dla jednej ustawy zgłaszamy na jednym formularzu (zasada jeden formularz – jedna ustawa). W przypadku propozycji do kilku ustaw, formularze wypełniamy odrębnie dla każdej z ustaw.
5. W przypadku pytań prosimy o kontakt Biurem Związku: Magdalena Komaniecka – Dyrektor Biura ZGL, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 444 02 80.

Więcej informacji: Serwis Prawo dla Samorządu

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr