Ankiety

Które formy działalności Związku na rzecz Gmin Członkowskich Państwa zdaniem są najskuteczniejsze / najbardziej potrzebne?

0 (0%)
Spotkania Zarządu z przedstawicielami jst. w terenie
0 (0%)
Zespoły problemowe
0 (0%)
Konwenty
2 (50%)
Szkolenia specjalistyczne
0 (0%)
Stanowiska
0 (0%)
Badania ankietowe i Raporty
0 (0%)
Wymiana Dobrych Praktyk
0 (0%)
Wymiana informacji i indywidualne rozmowy
1 (25%)
Projekty ze środków zewnętrznych
1 (25%)
Współpraca z podobnymi organizacjami: Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych