Plebiscyt: Jakie obszary działalności gmin powinny zostać poruszone na najbliższych spotkaniach?


Głosy Propozycja
2 (40%)
Fundusze UE i rozwój regionalny
1 (20%)
Oświata
1 (20%)
Ochrona powietrza
1 (20%)
Polityka społeczna
0 (0%)
Finanse JST
0 (0%)
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
0 (0%)
Gospodarka wodno-ściekowa
0 (0%)
Przedsiębiorczość
0 (0%)
Realizacja zadań zleconych

Łącznie oddano głosów: 5